Financiering

Financiering, hoe kan ik een mantelzorgwoning kopen ?

Financieel

Krijgt de mantelzorgwoning een apart huisnummer?

Een eigen huisnummer voor de mantelzorgwoning is in veel gevallen gunstig. Hierdoor worden familieleden buren van elkaar. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat brengt wel hogere kosten met zich mee, zoals gemeentelijke heffingen. ! Zorg ervoor dat de bewoners van de mantelzorgwoning op hun eigen huisnummer staan ingeschreven bij de gemeente.

Mantelzorgwoning en WOZ-waarde

Heeft u een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? In sommige gemeenten telt de mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 is dit niet meer het geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017.

Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

 

Wat zijn de gevolgen voor mijn AOW of andere uitkering?

Als mantelzorger en mantelzorgontvanger op een apart huisnummer wonen, zijn er geen gevolgen voor uitkeringen en toeslagen. Alleen als u een gemeenschappelijke huishouding voert – en dat doet u al snel als u de voordeur, keuken en badkamer deelt – kan de mantelzorg consequenties hebben voor financiële regelingen. Wanneer een kind en een ouder samen een huishouding voeren, heeft dat in ieder geval tot 1 januari 2018 nog geen gevolgen voor de AOW. Het plan om de AOW voor een alleenstaande ouder in deze situatie te korten, de zogenoemde mantelzorgboete, is voorlopig van de baan.
Voor ontvangers van een AIO-aanvulling is de mantelzorgboete wel ingevoerd sinds 1 januari 2015. AIO staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen en is vooral bedoeld voor AOW’ers die geen volledige uitkering ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze een tijdje in het buitenland hebben gewoond. Met een mooi woord heet de kortingsmaatregel de kostendelersnorm: wie kosten deelt, krijgt minder. Ook ontvangers van een Anw-uitkering (weduwen en weduwnaars die nog geen AOW ontvangen) hebben met de kostendelersnorm te maken, sinds 1 juli 2015. Meer informatie is te vinden op www.svb.nl of via het SVB-kantoor in uw regio.
Kan ik nu nog wel thuishulp aanvragen?  Ook als er een mantelzorger aanwezig is, kunt u bij de gemeente thuishulp aanvragen, in natura of als persoonsgebonden budget (pgb). Bij de toekenning van extra hulp zal de gemeente altijd kijken naar wat een mantelzorger kan doen. Daarbij maakt het niet uit of een mantelzorger in hetzelfde huis woont, in het buurhuis of een straat verderop

Dus zoekt u een bedrijf dat uw woonwensen m.b.t. mantelzorg woongenot kan verwezenlijken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Regelgeving

Overheid, Gemeente, Regelgeving , subsidies

Minister Blok van wonen en Staatssecretaris van Rijn van Volks gezondheid hebben de regels voor het verbouwen van een schuur of garage tot mantelzorg ofwel zorgwoning versoepeld.. De nieuwe regels gelden vanaf 1 oktober 2014.

Ook het laten plaatsen of bouwen en verbouwen van een mantelzorgwoning wordt een stuk gemakkelijker.. Vanaf 1 oktober 2014 hoeft er dus geen vergunning meer aangevraagd te worden voor het bouwen van een Mantelzorgwoning of het kopen en laten plaatsen op eigen terrein/erf. Tevens is het verbouwen van bestaande schuur of garage tot mantelzorgwoning vergunningsvrij

Voorwaarde is wel dat er de bewoner een zorgbehoefte heeft. Dat kan een ouder of kind zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet, ook de mantelzorger kan in de mantelzorgwoning gaan wonen.

De bewoner hoeft dus nier per se een ouder persoon te zijn, juist niet een mantelzorgwoning bied ook juist een uitkomst voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zeker voor jong volwassenen met een beperking., bijv. binnen het autisme spectrum zijn er veel bewezen succes verhalen.

Let op ! Kan de aanstaande bewoner van de mantelzorgwoning nog wel zelfstandig wonen, of is het plaatsen van de mantelzorgwoning in strijd met het bestemmingsplan dan moet er wel een vergunning aangevraagd worden. Het is dan wel zo dat de procedure voor de aanvraag i.v.m. de mantelzorgwoning status, word  naar 2 tot 6 maanden, dat is per gemeente verschillend. Ook is het zo dat gemeenten hun regels omtrent een vergunning voor mantelzorgwoningen zelf nog verder mogen versoepelen.

Met deze nieuwe regelgeving, is de overheid tegemoet gekomen aan de wensen om het bouwen van mantelzorgwoningen te vergemakkelijken,

www.koopmantelzorgwoning.nl

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op