img-grid-1

Betaalmethodes

  1. Betalingscondities: Koopmatelzorgwoning.nl hanteert het volgende betalingssysteem.
  2. 50% incl.btw Bij bestelling van de Mantelzorgwoning en ondertekening van de overeenkomst/contract.
  3. Na ontvangst, van de betaling zullen wij de woning bestellen bij de leverancier.
  4. Na terug koppeling van de leverancier te hebben ontvangen over de levertijd zullen wij u de levertijden en planning communiceren.
  5. 50% bij oplevering/aflevering van de Mantelzorgwoning.
  6. *Meerwerk: word tussentijds gefactureerd.
  7. Helaas ontkomen wij er niet aan emballage te gebruiken om onze artikelen goed te verpakken. Deze artikelen zult u dus terugvinden op uw factuur.
  8. Het in behandeling hebben van reclamaties ontslaat u niet van uw betalingsverplichting tegenover Koopmantelzorgwoning.nl

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op