Een mantelzorgwoning aanbouwen ?

Hoe zit dat met vergunningen ?

Een aanbouw of een verbouwing van een garage of schuur tot mantelzorgwoning is in principe vergunning-vrij, als het bouwwerk voldoet aan de voorwaarden in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierin staat dat alleen het achtererf mag worden bebouwd. Verder stelt dat besluit onder andere eisen aan de hoogte (niet meer dan één bouwlaag, hoogte aansluitend bij eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, nokhoogte maximaal 5 meter) en de maximale oppervlakte. Zo mag op een erf van 100 m2 maximaal de helft worden bebouwd, bij grotere oppervlakten gelden andere regels. Zolang het bouwwerk daadwerkelijk wordt gebruikt als mantelzorgwoning, mag het een badkamer en een keuken hebben. Let op: als de mantelzorg ophoudt, mag de aanbouw of het bijgebouw blijven staan, maar moeten een eventuele keuken en/of badkamer worden gesloopt.

Zie:

Van een mantelzorgwoning situatie spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom.
Wanneer hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt, of een
tijdelijke mantelzorgkamer/unit aan de woning wordt gekoppeld. Of er word een aparte woning of woonunit op
het erf van de mantelzorger gerealiseerd. Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een
mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen van
wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning. We
onderscheiden vijf verschillende situaties waarin een mantelzorgwoning in of bij een woning kan
worden gerealiseerd.

 1. Een bestaand gedeelte van of een bijgebouw bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde
  wordt geschikt gemaakt voor bewoning (bijvoorbeeld een garage of een tuinhuis).
 2. Ten behoeve van de verzorging wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgrelatie) een zorgunit
  aan de woning van de mantelzorger of verzorgde geplaatst met daarin een slaap- en/of een
  badkamer.
 3. Ten behoeve van het verlenen van mantelzorg wordt tijdelijk (voor de duur van de
  mantelzorgrelatie) een zelfstandige mantelzorgwoning (eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair
  en keuken) op het erf bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde geplaatst.
 4. Het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt voorzien van een permanente aanbouw die
  onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, waarin de verzorgde of de mantelzorger wordt
  gehuisvest;
 5. Bij het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt voor de huisvesting van de verzorgde of
  mantelzorger een permanent bijgebouw gerealiseerd, dat geen onderdeel uitmaakt van het
  hoofdgebouw.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op