Bestaande bouwwerk ombouwen van naar mantelzorgwoning !

Een reeds bestaand bouwwerk of garage is heel goed om te bouwen tot Mantelzorg woning.

Zie www.koopmantelzorgwoning.nl en maak een vrijblijvende afspraak met onze vertegenwoordiger.Een verbouwing is een bouwkundige wijziging aan uw woning vergroot uw woongenot, maar pak het vakkundig aan, informeer naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden om uw plannen te verwezenlijken.

Wij kunnen ook op de basis voor de mantelzorgwoning aanpassingen voor u aanbrengen zoals een extra schuurtje, aanbouw, of overkapping/serre.

ZIE:

Van een mantelzorgwoning spreken we als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom
en hiervoor een aan- of bijgebouw bij de woning van de mantelzorger geschikt wordt gemaakt, een
tijdelijke mantelzorgunit aan de woning wordt gekoppeld, dan wel een aparte woning of woonunit op
het erf van de mantelzorger wordt gerealiseerd. Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een
mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen van
wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning. We
onderscheiden vijf verschillende situaties waarin een mantelzorgwoning in of bij een woning kan
worden gerealiseerd.

 1. Een bestaand gedeelte van of een bijgebouw bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde
  wordt geschikt gemaakt voor bewoning (bijvoorbeeld een garage of een tuinhuis).
 2. Ten behoeve van de verzorging wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgrelatie) een zorgunit
  aan de woning van de mantelzorger of verzorgde geplaatst met daarin een slaap- en/of een
  badkamer.
 3. Ten behoeve van het verlenen van mantelzorg wordt tijdelijk (voor de duur van de
  mantelzorgrelatie) een zelfstandige mantelzorgwoning (eigen ingang, woon/slaapkamer, sanitair
  en keuken) op het erf bij het huis van de mantelzorger of de verzorgde geplaatst.
 4. Het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt voorzien van een permanente aanbouw die
  onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw, waarin de verzorgde of de mantelzorger wordt
  gehuisvest;
 5. Bij het huis van de mantelzorger of verzorgde wordt voor de huisvesting van de verzorgde of
  mantelzorger een permanent bijgebouw gerealiseerd, dat geen onderdeel uitmaakt van het
  hoofdgebouw.

BRON: https://vng.nl//files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op