Veel gestelde vragen ! De antwoorden vind u via de website van VNG.nl

Klik op deze link: https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf

1. Wat is mantelzorg ?
2. Wat is een mantelzorgwoning ?
3. Waarom faciliteren gemeenten mantelzorgwoningen ?
4. Welke bezwaren kleven er aan mantelzorgwoningen ?
5. Hoe beoordeel je of er sprake is van mantelzorg ?
6. Is er altijd een omgevingsvergunning nodig voor een mantelzorgwoning?
7. Wat is het voordeel van het opnemen van mantelzorgwoningen in
bestemmingsplannen ?
8. Hoe loopt vergunningverlening als een mantelzorgwoning niet past in het
bestemmingsplannen ?
9. Moet een mantelzorgwoning voldoen aan welstandseisen ?
10. Hoe kan je de tijdelijkheid van mantelzorgwoningen handhaven ?
11. Wanneer komt een mantelzorgwoning in aanmerking voor een eigen adres en huisnummer ?
12. Moeten gemeenten mantelzorgwoningen financieel ondersteunen ?
13. Welke rol kunnen woningcorporaties spelen bij mantelzorgwoningen ?
14. Met welke andere juridische aspecten moet rekening worden gehouden bij
plaatsing van een mantelzorgwoning ?

De antwoorden vind u op de website van VNG.nl

Zie de Link hieronder:

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20140218-vragen-antwoorden-mantelzorgwoningen-def.pdf

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op