Rijksoverheid / Bouwregelgeving

Voor regelgeving, m.b.t. bouw en persoonlijke financiën, kunt u op de website van de rijksoverheid alle informatie vinden.
Ook kunt u ons bellen of mailen als wij u daarbij kunnen helpen.

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen over Bouw en persoonlijke financiën waarbij de regelgeving op de website van de rijksoverheid te vinden is. ( Klik hier )

Voor persoonlijke financiën en gevolgen op AOW en andere uitkeringen kunt op de website van De Sociale Verzekeringsbank ( Klik hier ) de antwoorden vinden .

Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?

U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig. Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn.

 

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

Soorten mantelzorgwoningen

U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Geen vergunning, wel regels

Dat u geen vergunning nodig heeft, wil niet zeggen dat er geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet u wel gewoon voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Mantelzorgwoning in beschermd stadsgezicht of monument

Woont u in een rijksbeschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

Financieel

Krijgt de mantelzorgwoning een apart huisnummer?

Een eigen huisnummer voor de mantelzorgwoning is in veel gevallen gunstig. Hierdoor worden familieleden buren van elkaar. Voor alle financiële regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat brengt wel hogere kosten met zich mee, zoals gemeentelijke heffingen. ! Zorg ervoor dat de bewoners van de mantelzorgwoning op hun eigen huisnummer staan ingeschreven bij de gemeente.

Mantelzorgwoning en WOZ-waarde

Heeft u een tijdelijke mantelzorgwoning in de tuin? In sommige gemeenten telt de mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 is dit niet meer het geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017.

Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen als aanbouw van de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn AOW of andere uitkering?

Als mantelzorger en mantelzorgontvanger op een apart huisnummer wonen, zijn er geen gevolgen voor uitkeringen en toeslagen. Alleen als u een gemeenschappelijke huishouding voert – en dat doet u al snel als u de voordeur, keuken en badkamer deelt – kan de mantelzorg consequenties hebben voor financiële regelingen. Wanneer een kind en een ouder samen een huishouding voeren, heeft dat in ieder geval tot 1 januari 2018 nog geen gevolgen voor de AOW. Het plan om de AOW voor een alleenstaande ouder in deze situatie te korten, de zogenoemde mantelzorgboete, is voorlopig van de baan. Voor ontvangers van een AIO-aanvulling is de mantelzorgboete wel ingevoerd sinds 1 januari 2015. AIO staat voor Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen en is vooral bedoeld voor AOW’ers die geen volledige uitkering ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze een tijdje in het buitenland hebben gewoond. Met een mooi woord heet de kortingsmaatregel de kostendelers-norm: wie kosten deelt, krijgt minder. Ook ontvangers van een Anw-uitkering (weduwen en weduwnaars die nog geen AOW ontvangen) hebben met de kostendelersnorm te maken, sinds 1 juli 2015. Meer informatie is te vinden op www.svb.nl of via het SVB-kantoor in uw regio.
Kan ik nu nog wel thuishulp aanvragen? Ook als er een mantelzorger aanwezig is, kunt u bij de gemeente thuishulp aanvragen, in natura of als persoonsgebonden budget (pgb). Bij de toekenning van extra hulp zal de gemeente altijd kijken naar wat een mantelzorger kan doen. Daarbij maakt het niet uit of een mantelzorger in hetzelfde huis woont, in het buurhuis of een straat verderop

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
neem contact op